almgiving-laos-monks
Wat is beter: jouw koloniale ontbijt eten of alms geven aan monniken?